Matea Horvat - Bog spasava

Autor glazbe: Nikolina Šalamon Čoklica
Autor teksta: Nikolina Šalamon Čoklica
Autor aranžmana: Dominik Lucić

Rođena, ponovo sam rođena.
A Ti kažeš mi ovo: „Evo sve činim novo!“
Spašena.

Ponovo, sunce me obasjava.
Jer Gospod je blizu i klonule duše
On spašava.

Zato kličem ja: „ Slava Kralju kraljeva!“

Ref : I dok tvoje ruke vode Petra preko vode,
         tvoje riječi oslobode i hromi sada hode.
         Haljine bi' ti dotaknula
         Brda sa tobom pomaknula
         Evo sviće novi dan, Bože tvoja sam!

Rođena, ponovo sam rođena.
A Ti kažeš mi ovo: „Evo sve činim novo!“
Spašena.

Ponovo, sunce me obasjava.
Jer Gospod je blizu i klonule duše
On spašava.

Zato kličem ja: „ Slava Kralju kraljeva!“

Ref:  I dok tvoje ruke vode Petra preko vode,
         tvoje riječi oslobode i hromi sada hode.
         Haljine bi' ti dotaknula,
         Brda sa tobom pomaknula
         Evo sviće novi dan, Bože tvoja sam!

Sada znam da tvoja volja najbolje će dati,
Jer i skromna žena postala je Božja mati.
Zvona crkve zvone, nisi sam.
Koljena pred tobom savijam.
Tijelo tvoje sad primam, Tebi pripadam.

Haljine bi' ti dotaknula,
brda sa tobom pomaknula,
Evo sviće novi dan, Tebi pripadam!


© 2021 - Uskrs fest. Hrvatska biskupska konferencija